27 lis 2012

Jak rozpoznać produkty ekologiczne?

„Produkt rolnictwa ekologicznego” oraz „produkt ekologiczny” to określenia zarezerwowane dla produktów wytworzonych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, w gospodarstwach objętych systemem kontroli i posiadających certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Na etykiecie produktu ekologicznego muszą znaleźć się: 
-europejskie logo żywności ekologicznej „euro-liść”; 
-numer identyfikacyjny upoważnionej jednostki certyfikującej; 
-nazwa i adres producenta, przetwórcy lub sprzedawcy – informacje te powinny być umieszczone poniżej numeru identyfikacyjnego. 
Miejsce w którym wyprodukowano wchodzące w skład produktu ekologiczne surowce rolne powinno być określone w sposób: 
-„Rolnictwo UE”, jeśli surowce zostały wytworzone na terenie UE; 
-„Rolnictwo spoza UE”, jeśli surowce rolne zostały wytworzone poza UE; 
-„Rolnictwo UE/spoza UE”, jeśli część surowców została wyprodukowana na terenie UE, a część pochodzi spoza UE. 
Niestety, na rynku istnieją produkty, które „podszywają się” pod żywność ekologiczną, czyli zostały wytworzone zgodnie z zasadami rolnictwa konwencjonalnego, ale ich nazwa i etykieta sugerują, że są „bio”. Jeśli mamy wątpliwości, czy dany produkt na pewno jest ekologiczny, szukajmy na opakowaniu logo „euro-liścia”.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz