20 lip 2014

Korea Południowa otworzy się na europejską eko żywność?

Komisja Europejska przyspieszyła rozmowy w zakresie wzajemnego uznania zasad produkcji ekologicznej pomiędzy UE i Republiką Korei.

Republika Korei (Korea Południowa) w ciągu ostatnich 20 lat stała się istotnym partnerem handlowym na Świecie. Szybki rozwój pociągnął za sobą wzrost siły nabywczej oraz świadomości konsumenckiej społeczeństwa, co spowodowało wzrost zainteresowania rolnictwem przyjaznym środowisku. Proekologiczna postawa konsumentów w parze z odejściem koreańskiej siły roboczej z terenów wiejskich do miast przełożyła się na istotne problemy z pokryciem popytu na żywność wysokiej jakości, w tym ekologicznej, na rynku. Biorąc pod uwagę, że przyczyn politycznych Republika Korei jest faktycznie wyspą i nie prowadzi do niej inna droga niż morska lub lotnicza, podaż produktów ekologicznych jest dodatkowo ograniczona.

Do 2010 roku do Korei można było eksportować produkty ekologiczne wytworzone zgodnie z zasadami produkcji obowiązującymi na rynkach eksporterów. W 2010 roku w Korei przyjęto prawo, na podstawie którego produkty oznakowane jako ekologiczne musiały być wytworzone zgodnie z wymogami obowiązującymi w Korei. Administracja koreańska opublikowała na tę potrzebę listę podmiotów, w tym jednostek certyfikujących w Unii Europejskiej, które mogły certyfikować produkcję na rynek koreański.

Nowe przepisy spowodowały istotne ograniczenie podaży żywności ekologicznej na rynku koreańskim, w związku z czym wejście w życie nowych wymogów przełożono do 2012 roku.
W 2012 w Korei roku przyjęto także Ustawę o Promocji Rolnictwa Przyjaznego Środowisku oraz Produktów Ekologicznych, upoważniającą administrację koreańską do ustanowienia wzajemnych umów handlowych z zakresie produktów ekologicznych. Niestety przepisy te zakazują także znakowania produktów na rynek koreański jako ekologiczne, jeżeli nie spełniają one noych wymogów ustanowionych w ww. ustawie. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2014 roku, jednakże po interwencji Komisji Europejskiej, Korea wprowadziła okres „edukacyjny” do 30 czerwca 2014 roku, podczas którego eksporterzy produktów ekologicznych z UE mogli nadal sprzedawać swoje produkty ekologiczne na rynek koreański.

Biorąc pod uwagę istotne zapotrzebowanie Koreańczyków na żywność ekologiczną oraz ich siłę nabywczą, Komisja Europejska przyspieszyła rozmowy w zakresie wzajemnego uznania zasad produkcji ekologicznej pomiędzy UE i Republiką Korei. Delegacja koreańska odwiedziła Włochy i Niemcy, gdzie poznała i oceniła zgodność zasad produkcji ekologicznej w UE z wymogami koreańskimi. Tak samo delegacja Komisji Europejskiej, której asystował przedstawiciel polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udała się do Korei, gdzie poznała zasady produkcji ekologicznej. Obecnie rozmowy w zakresie wzajemnego uznania zasad produkcji ekologicznej pomiędzy Republiką Korei i UE mają sie ku końcowi i jej podpisanie przewidywane jest na wrzesień br.

Podpisanie umowy w ww. zakresie otworzy rynek UE na ekologiczne produkty koreańskie oraz rynek Korei na produkty wytworzone zgodnie z zasadami produkcji UE bez potrzeby osobnej, dodatkowej i kosztownej certyfikacji, co istotnie ograniczy koszty dodatkowe. Rynek koreański, z uwagi na znaczną odległość od UE, jest zainteresowany głównie produktami przetworzonymi o długiej przydatności do spożycia bądź mrożonymi.

Przy nawiązywaniu kontaktów handlowych z Koreą należy pamiętać o specyficznej dla Europejczyka kulturze tego państwa. Warto zapoznać się z podstawowymi zasadami zachowań, gdyż Koreańczyków łatwo nieświadomie urazić. Podobnie zasiadanie z Koreańczykiem przy jednym stole dla Europejczyka może okazać się chwilami niełatwym przeżyciem. 
 
Bartosz Pytlak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz