2 lip 2014

Europejskie Partnerstwo Innowacji - Możliwości dla innowacji w rolnictwie ekologicznym i agroekologii

IFOAM EU Group wraz ze współpracą z: Fundacją "Mała Wielka Zmiana", jednostką certyfikującą AgroBioTest, Wytwórnią makaronu BioBabalscy, Stowarzyszeniem Ekołan, wchodniomazowieckim i lubelskim oddziałem EKOLAND, firmą Barwy Zdrowia, Stowarzyszeniem ZIARNO, Gospodarstwem Ekologicznym Roberta Kuryluka oraz czasopismami branżowymi - BioKurier.pl i EkoArka, wydało publikację nt. Eurpejskiego Parnerstwa Innowacji (w skrócie EPI) - Możliwości dla Innowacji w Rolnictwie Ekologicznym i Agroekologii.

Europejskie Partnerstwo na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa jest to nowy instrument polityczny, modelujący badania i innowacje w rolnictwie zgłaszane przez podmioty działające na rynku. Publikacja ma za zadanie pomóc zrozumieć sektorowi rolnictwa ekologicznego zasady wdrażania partnerstw na rzecz innowacji. W lutym 2012r. Komisja Europejska ogłosiła program Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI). Głównym założeniem jest zawężenie współpracy pomiędzy naukowcami i praktykami z sektora rolnego.

Program EIP-AGRI będzie pełnił funkcję katalizatora zwiększającego przepływ informacji i przyśpieszającego wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy danymi podmiotami. Oparty jest on na istniejącej polityce rolnej, głównie w oparciu o Politykę Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji, Horyzont 2020.

Pobierz pełen tekst publikacji w PDF

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz