31 lip 2014

Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych

Minister Marek Sawicki spotkał się dziś z przedstawicielami Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych, zrzeszającej ponad 130 przedsiębiorców, w tym grupy producentów rolnych, rolników, przetwórców, firmy handlowe, doradców, jednostki szkoleniowe oraz naukowe, fundacje, stowarzyszenia i izby rolnicze, a także przedsiębiorstwa oferujące usługi w oparciu o naturalne technologie i naturalne wyroby.
Zadaniem ponadregionalnej izby samorządu gospodarczego jest reprezentowanie wspólnych interesów członków wobec społeczeństwa, organów administracji i środowiska naukowego.

Podczas spotkania omówiono szereg zagadnień, które dotyczyły m.in.:
- potrzeby powołania stałego zespołu specjalistów, którzy szeroko zajmowaliby się zagadnieniami sektora gospodarczego naturalnych wyrobów i technologii,
- prac na forum UE w zakresie rozszerzenia legislacji nawozowej obejmującej wprowadzanie do obrotu oprócz nawozów mineralnych również biostymulatorów, podłoży do upraw i środków poprawiających właściwości gleby,
- nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu w zakresie dopuszczania do obrotu oraz kontroli obrotu preparatów pochodzenia naturalnego oraz innych środków wspomagających wzrost roślin,
- stosowania w rolnictwie konwencjonalnym i ekologicznym stymulatorów wzrostu i środków poprawiających właściwości gleby, w tym produkowanych z wykorzystaniem mikroorganizmów, w kontekście przepisów krajowych i projektowanych na poziomie Komisji Europejskiej nowych przepisów nawozowych,
- możliwości wsparcia działań na rzecz biologizacji rolnictwa w ramach PROW 2014-2020.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz