17 mar 2014

Udział w konkursie Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego wciąż możliwy. Nagroda: 10 000 Euro

Po raz kolejny, WWF we współpracy z Forum Rolników Bałtyckich na rzecz Środowiska oraz organizacjami rolniczymi z regionu nadbałtyckiego zaprasza do udziału w konkursie „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”. Celem konkursu jest pokazanie najlepszych, przyjaznych Morzu Bałtyckiemu praktyk stosowanych w rolnictwie oraz wyłonienie rolników przodujących we wprowadzaniu innowacyjnych działań oraz prostych i niekosztownych zabiegów, które zmniejszają ilość szkodliwych zanieczyszczeń emitowanych z ich gospodarstw. Główna nagroda w konkursie, dla zwycięzcy z regionu Morza Bałtyckiego, wynosi 10 000 euro.
Ponadto, zwycięzcy z poszczególnych krajów otrzymają nagrodę w wysokości 1 000 euro.

Uczestnicy mogą zgłaszać się do konkursu osobiście lub za pośrednictwem organizacji rolniczych. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza, dostępnego na stronie www.wwf.pl/rolnikroku drogą elektroniczną na adres - rolnikroku@wwf.pl - lub pocztą na adres fundacji WWF Polska (Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa) do dnia 30 kwietnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

W konkursie wyłoniony zostanie jeden główny zwycięzca regionu z grona dziewięciu zwycięzców krajowych (po jednym z każdego kraju: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Szwecji, Finlandii, Danii i Niemiec). Oficjalne zakończenie konkursu oraz ogłoszenie głównego zwycięzcy odbędzie się podczas uroczystej gali na międzynarodowej konferencji o nazwie Zielone rolnictwo dla błękitnego Bałtyku, której uczestnicy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat rolnictwa przyjaznego środowisku.

Kiedy mówi się o wpływie rolnictwa na środowisko Morza Bałtyckiego, za największy problem uważa się eutrofizację, czyli wzmożony dopływ substancji organicznych do morza - mówi Marta Kalinowska z WWF Polska. - Konkurs ten ma promować rolników, którzy podejmują dodatkowe działania wychodzące poza obowiązujące standardy, a tym samym mają znaczący udział w ochronie środowiska Bałtyku przed eutrofizacją oraz są przykładem dla innych rolników w naszym kraju.


Po zakończeniu konkursu WWF opublikuje podsumowanie, w którym przedstawi wszystkich zwycięzców - rolników, którzy przodują w podejmowaniu działań ograniczających emisję szkodliwych zanieczyszczeń z ich gospodarstw, zwłaszcza związków azotu i fosforu, a tym samym minimalizują swój wpływ na eutrofizację Bałtyku.W 2013 roku krajową laureatką konkursu została Anna Stępień z Kiełpina k. Tucholi (woj. kujawsko - pomorskie). Na stronach WWF można przeczytać reportaż z jej gospodarstwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz