29 sie 2014

W piśmie "Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym" o eko rolnictwie

80 numer czasopisma naukowego "Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym" poświęcony jest w całości rolnictwu ekologicznemu.


Publikacja ma podtytuł "Żywność ekologiczna − regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji". Na ponad 100 stronach publikacji pod redakcją dr inż. Marioli Kwasek zawarto analizę czynników determinujących popyt na żywność ekologiczną, jakości żywności ekologicznej, regulacji prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego, systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.

Ostatni rozdział poświęcony jest porównaniu żywności ekologicznej i konwencjonalnej w aspekcie bezpieczeństwa żywności.

Praca została zrealizowana w ramach zadania badawczego Rolnictwo zrównoważone a bezpieczna żywność i zdrowie w temacie Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego, będącego częścią Programu Wieloletniego 2011-2014 „Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”.

Dokument można bezpłatnie pobrać w formacie pdf ze strony Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz