19 gru 2013

Zaproszenie na Eko Seed Forum

Ekologiczna hodowla roślin oraz produkcja ekologicznego materiału siewnego, jak i zachowanie agrobioróznorodności to bardzo ważne tematy dla rolnictwa, w szczególności dla rolnictwa ekologicznego. W Europie Zachodniej ekologiczną hodowlę roślin oraz produkcję materiału siewnego rozpoczęto już przed 20 laty i rozwinięto interesujące modele współpracy. W Europie Środkowo-Wschodniej co prawda rozwinął się silny sektor rolnictwa ekologicznego z ponad 3 milionami ha upraw, ale funkcjonuje jedynie kilka inicjatyw dotyczących hodowli ekologicznej i produkcji ekologicznego materiału siewnego. Z drugiej strony, można znaleźć wiele starych odmian roślin uprawnych, które bez koncepcji ich wykorzystania wyginą.

W celu poprawy zaopatrzenia w ekologiczny materiał siewny w Europie Środkowo-Wschodniej, a także wsparcia działań w zakresie hodowli ekologicznej i zachowania róznorodności roślin uprawnych w Europie odbędzie się w Polsce w przyszłym roku EkoSeedForum – Międzynarodowa konferencja nt. ekologicznego materiału siewnego, ekologicznej hodowli roślin i różnorodności roślin uprawnych. Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w tym wydarzeniu, w dniach od 20 do 22 marca 2014 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Konferencja EkoSeedForum tłumaczona będzie na języki angielski, polski i niemiecki (w razie potrzeby także na język rosyjski). Równolegle do konferencji uczestnicy mogą zaprezentować wyniki swojej pracy na przygotowanych stołach lub biorąc udział w sesji posterowj. Forum będzie doskonałą okazją do zapoznania się z działaniami podmiotów ze Wchodu i Zachodu, wymiany doświadczeń i rozwoju przyszłej współpracy.

EkoSeedForum organizowane jest przez EkoConnect e.V. we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i partnerami: Grupą IFOAM EU (Belgia), ECO-PB (Szwajcaria), Zukunftsstiftung Landwirtschaft (Niemcy), Stowarzyszeniem "Dla Dawnych Odmian i Ras" (Polska), Kultursaat e. V. (Niemcy), Stowarzyszeniem Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego (Polska), Bingenheimer Saatgut AG (Niemcy), Fundacją SAVE (Szwajcaria), Agrolink (Bułgaria) i Seed Guardians (Slowenia).

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lutego 2014.


Uwaga: EkoConnect e. V. poza EkoSeedForum w Poznaniu organizuje także drugą konferencję w Polsce: Organic Marketing Forum w Warszawie w dniach od 1 do 2 czerwca 2014 r. www.organic-marketing-forum.org . Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w obu wydarzeniach.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz