9 sie 2013

Katalog Doliny Ekologicznej Żywności dostępny on line

Charakterystykę firm i organizacji wchodzących w skład Doliny Ekologicznej Żywniości oraz oferowane przez nich produkty i usługi można sprawdzić w opublikowanym właśnie w sieci katalogu.

Katalog Doliny liczy sobie 46 stron, dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej. Zawiera krótkie wprowadzenie dotyczące genezy powstania Doliny oraz idei ekologicznej żywności, a także strony z krótkimi opisami wszystkich 18 członków klastra oraz ich kluczowych produktów i usług.

Katalog jest również wypełniony zdjęciami ekologicznych produktów Doliny Ekologicznej Żywności.

Zobacz katalog 
„Dolina Ekologicznej Żywności” to pierwszy w Polsce klaster zrzeszający różne podmioty działające na rzecz promowania i rozwoju żywności ekologicznej. Organizacja ma charakter otwarty i do jego struktur mogą przystąpić podmioty i organizacje zainteresowane rozwojem produkcji żywności ekologicznej na terenie Polski wschodniej (z województwlubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz