6 lis 2013

XXXI Ekoforum w Hołownie 7 listopada

Agrotechnika w gospodarstwie ekologicznym. Podstawowe problemy gospodarki nawozowej i zarządzania składnikami pokarmowymi w rolnictwie ekologicznym – to temat XXXI EKOFORUM  w Hołownie.

EkoForum pt. „Agrotechnika w gospodarstwie ekologicznym. Podstawowe problemy gospodarki nawozowej i zarządzania składnikami pokarmowymi w rolnictwie ekologicznym”, organizowane jest przez Klaster Dolina Ekologicznej Żywności wspólnie z Lubelskim Oddziałem Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND.

Jest przeznaczone dla rolników oraz producentów żywności ekologicznej. Program Ekoforum przewiduje wystąpienia ekspertów - prof. UWM Olsztyn Józefa Tyburskiego oraz dr Krzysztofa Jończyka i dr Jarosława Stalengi (obydwaj z IUNG – PIB Puławy).

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego „Kraina Rumianku” (Hołowno 66, 21-222 Podedwórze). Potrwa od godz. 10:00 do 14:00. Serdecznie zapraszamy. 

Oto szczegółowy program wydarzenia:
 
Hołowno, 07.11.2013 r.

10.00 – 10.15

Informacja nt. projektu Rozwój klastra DEŻ: cele, zadania, formy działalności
- dr Krzysztof Jończyk IUNG – PIB Puławy.

10.15 – 10.45

Organizacja produkcji i gospodarka płodozmianowa w rolnictwie ekologicznym (znaczenie roślin motylkowatych) - dr Krzysztof Jończyk IUNG – PIB Puławy.

11.00 – 11.30

Zarządzanie składnikami pokarmowymi w gospodarstwie ekologicznym
- dr hab. Józef TYBURSKI, prof. UWM Olsztyn. 

11.30 – 12.00
   
Omówienie badań dotyczących stanu żyzności gleb w gospodarstwach ekologicznych
- dr Jarosław Stalenga IUNG – PIB Puławy. 

12.00 – 12.30
   
Badania nt produkcyjności roślin i żyzności gleb w różnych systemach produkcji
- dr J. Stalenga, dr K. Jończyk IUNG – PIB Puławy.

12.30 – 12.50
   
Omówienie wyników badań stanu żyzności gleb w gospodarstwach zrzeszonych
w Ekolandzie – forma panelu dyskusyjnego połączona z doradztwem w zakresie gospodarki nawozowej (dr J. Stalenga, dr K. Jończyk, dr hab. J. Tyburski).

12.50 -13.30

Uwarunkowania agrotechniczne uzyskania wysokiej jakości w produkcji zbóż
w gospodarstwach ekologicznych. Omówienie analiz jakościowych ziarna zbóż producentów z Ekolandu – forma panelu dyskusyjnego połączona z doradztwem
(dr J. Stalenga, dr K. Jończyk, dr hab. J. Tyburski).

13.30 – 14.00
Dyskusja, zakończenie EkoForum

14.00Obiad

Podczas EkoForum przekazane będą członkom EKOLANDU wyniki analiz zasobności gleb
w składniki pokarmowe  oraz materiały informacyjne i promocyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz