29 lip 2013

Promują "Trzy znaki smaku"

Promocja wspólnotowego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych a także promocja produktów spożywczych objętych tym systemem – to cele kampanii „Trzy znaki smaku”, która trwa od lutego 2013.

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (PDO Protected Designation of Origin), Chronione oznaczenie geograficzne (PGI protected geographical indication), Chroniona nazwa pochodzenia (TSG traditional speciality guaranteed) to trzy systemy, które promowane są w ramach kampanii. Warto zwrócić uwagę, że oznaczeniom tym towarzyszy czasami także certyfikat ekologiczny. Inicjatorem kampanii jest Agencja Rynku Rolnego.

Kampania „Trzy znaki smaku” skierowana jest przede wszystkim do:
•    konsumentów,
•    wytwórców produktów (rolnicy, przetwórcy z sektora rolno-spożywczego, organizacje zrzeszające producentów i przetwórców żywności),
•    odbiorców pośrednich (dystrybutorzy artykułów spożywczych, hurtownicy artykułów spożywczych, kupcy detaliczni artykułów spożywczych oraz szeroko pojęty kanał HoReCa - restauratorzy i adepci szkół gastronomicznych).

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej: http://www.trzyznakismaku.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz